Natuurpunt foto

Nieuws

Focusactiviteit: Open Deur in De Spichtlees meerlees minder

Zondag 17 juni 2018 > 7:00 - 18:00

Locatie: Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in 3210 Lubbeek
Info: Conservator Benny L'Homme, 0486 020 627 of info@natuurpuntlubbeek.be

Open Deur in natuurgebied 'De Spicht'
Indeling:
07u00 : Begeleide Vroege vogelwandeling
08u30 (tot 12u30) : Ontbijt / lunch met hartige en andere pannenkoeken (om duimen en vingers bij af te likken)
10u00 : Begeleide wandeling
13u30 : Presentatie - 'Memorandum' en 'Topnatuur in De Spicht'
14u00 en 14u30: Begeleide wandelingen
Doorlopend van 08u00 tot 18u00 : Infostanden - gezellig genieten in praatcafé met muzikale omkadering

Plaats
Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in 3210 Lubbeek
Deelname NP-leden = gratis, Niet leden = 5 euro (gratis als je ter plaatse lid wordt en voor ganse gezin)
Contact en info => info@natuurpuntlubbeek.be - 0486/020627 - www.natuurpuntlubbeek.be

Inschrijvingen:
08u30 (tot12u30) : Ontbijt / Lunch, inschrijvingen niet meer mogelijk - wel heerlijke Hagelandse cake
- Gewenst voor Vroege Vogel- en andere wandelingen Inschrijving via Online inschrijvingsmodule of 0486/020627

Op zondag 17 juni nodigen we alle natuurliefhebbers uit op excursie in natuurgebied De Spicht.
In het valleigebied van de Molenbeek werd de afgelopen jaren heel wat bijkomend natuurgebied aangekocht en werd stevig gewerkt in het kader van het Europees herstelprogramma Life Hageland. Tijd voor een uitgebreid bezoek in het eerste jaar na deze herinrichtingswerken.

Ten velde nemen we het gebied onder de loep en plaatsen we de huidige situatie in een historisch kader. Van begin tot midden vorige eeuw legde notaris Pierre Halflants in het gebied een unieke en zeer uitgebreide verzameling van insecten, herbaria en teksten aan, die een fraai beeld schepten van een toen nog intact valleisysteem, met een grote verscheidenheid en afwisseling van biotopen. Blauwgrasland, dottergrasland, kalkmoeras en heischraal grasland wisselden elkaar af, met elk hun eigen soorten waaronder een rijk orchideeënaanbod.

Tegenwoordig vinden we in de vallei een afwisseling van grondwatergebonden biotopen; meer robuuste valleinatuur zoals een uitgestrekt rietveld, elzenbroekbos en natte ruigten maar ook fraaie stukken laagveen, dottergraslanden en lokaal herstelpotenties voor kalkmoerasvegetaties.

We verkennen de bossen, bloemenrijke hooilanden en de nabije omgeving van De Spicht. Onderweg maken we een klein ommetje door het Goorbroek, een kleiner maar landschappelijk bijzonder fraai graslandcomplex op een helling.
Laarzen of waterdichte stapschoenen zijn aangeraden.

Expedite Natuurpunt 2018lees meerlees minder5 vrienden met een hart voor natuur gaan de uitdaging aan en trekken per kano van Lummen naar Mechelen.
Ze kiezen er voor natuurgebied 'De Spicht' te Lubbeek te steunen, een iconisch gebied met historische natuurrijkdom.

Steun Lubbeekse natuur via Expeditie Natuurpunt door gift op team De Geitenwollensokken

Verslag paddenoverzet 2018lees meerlees minderVanwege langdurige vorst werd de opstelling van de schermen met +/- 2 weken verlaat naar 9 maart.
Daarna volgden er meteen een aantal dagen met zeer gunstige trekomstandigheden.
Op veel plaatsen in het weekend van 10-11 maart massale trek van padden, aan de Spicht voornamelijk salamanders .
Eind maart, begin april volgde er nog een stevige trekgolf, met voornamelijk de achtergebleven gewone padden, die aan de Spicht naar goede gewoonte later op gang komen dan op andere locaties.

De cijfers dan:
Dit jaar werden aan de Spicht 175 bruine kikkers, 342 gewone padden, 6 groene kikkers en 611 alpenwatersalamanders en 395 kleine watersalamanders overgezet.
Een negentigtal amfibieën sneuvelden alsnog in het verkeer, vooral veel salamanders (78).
Totaal aantal overgezette amfibieën aan de Spicht: 1529

Het moet een bijzonder productief 2017 geweest zijn voor de salamanders met een ruime verdubbeling van het aantal alpenwaters en zesmaal zoveel kleine waters als vorig jaar.
Resulterend in meer dan duizend overgezette salamanders.
Het aantal overgezette salamanders is voor beide soorten zo hoog, dat we voor beide soorten van alle overzetten in Vlaanderen het hoogste aantal exemplaren overgezet hebben!
Deze data werden ook ingegeven:in Hyla

De biplex platen hebben hun diensten weer bewezen, we nemen wel mee naar volgend jaar dat we de overzet nog wat meters zouden kunnen verlengen om het aantal verkeersdoden nog te laten dalen.

Chapeau aan alle vrijwilligers voor jullie inzet, ook op andere plaatsen in Lubbeek!
Er waren ook raapacties zoals aan de Nachtegalenstraat waar Philippe jaarlijks honderden padden de weg overzet.
De telgegevens van andere acties kunnen via deze link bekeken worden: Telgegevens andere acties

Archief 2013-2017lees meerlees minder