Natuurpunt foto

Nieuws

Zaterdag 8 december: Werkdag in de Spichtlees meerlees minder


De werkdag van zaterdag 01 december 2018 (1ste zaterdag v d maand) wordt verschoven naar zaterdag 8 december.
Afspraak om 09u00 in natuur(deel)gebied Goorbroek aan de Wauwerdries schuin tegenover de huisnummers 27 en 29 in 3210 Lubbeek.

Hier gaan we het laatste maaisel van de 'droge rug' opruimen => licht werk.
Wie in de mogelijkheid is mag een riek meebrengen.
Nadien zetten we de werkzaamheden verder thv de Broekstraat in de weide tegenover de Patrijshoeve van melkveehouder Hugo Schrevens.
Hier gaan we een container vullen met reeds gezaagd brandhout.

Einde werkdag ten laatste om 15u30 of eerder.
Aanpikken kan op elk moment en iedereen blijft zolang hij kan / wil.
Aangepaste dranken, versnaperingen en soep tijdens de middag worden voorzien.
Deelnemers / vrijwilligers graag vooraf je komst meedelen via info@natuurpuntlubbeek.be of 0486/020627

Woensdag 12 december 2018: Winteravond: Uilenlees meerlees minder


Tijdens de donkere maanden van het jaar verwelkomen wij en onze mede-organisatoren u naar goede gewoonte op enkele gezellige en vooral boeiende winteravonden in onze regio.
Uilenexpert Philippe Smets is al 25 jaar gepassioneerd door uilen. Tijdens deze winteravond vertelt hij je welke soorten uilen in onze regio voorkomen en hoe je ze kan herkennen.
Je komt meer te weten over hun leefwijze en leefgebied, wat op hun menu staat en hoe ze zich voortplanten.
En je gaat naar huis met tal van tips om de uilen een handje te helpen!

Meer info over de spreker:
Philippe Smets is gewestelijke coördinator van de Steenuilenwerkgroep Natuurpunt en provinciaal verantwoordelijke voor Vlaams-Brabant van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen en verantwoordelijke voor de meldingen van Oehoe in Vlaanderen.

Praktisch
woensdag 12 december van 20 u. tot 22 u.
gratis toegang

Locatie
Bibliotheek Lubbeek
Gellenberg 14
3210 Lubbeek

Meer weten?
Regionaal Landschap Noord-Hageland
016 63 59 54 of info@rlnh.be
Deze lezing is georganiseerd door Regionaal Landschap Noord Hageland i.s.m. Natuurstudiewerkgroep hagelandse heuvelstreek en Natuurpunt Lubbeek.

Antwoorden Lubbeekse poltiek op vragenronde Natuurpunt Lubbeeklees meerlees minder


Benieuwd naar de reactie van de verschillende partijen op ons memorandum? Download onze vragenronde met bijhorende antwoorden van de Lubbeekse politiek.

Downloadlink:

Antwoorden Lubbeekse politiek op vragenronde Natuurpunt Lubbeek


Verslag paddenoverzet 2018lees meerlees minderVanwege langdurige vorst werd de opstelling van de schermen met +/- 2 weken verlaat naar 9 maart.
Daarna volgden er meteen een aantal dagen met zeer gunstige trekomstandigheden.
Op veel plaatsen in het weekend van 10-11 maart massale trek van padden, aan de Spicht voornamelijk salamanders .
Eind maart, begin april volgde er nog een stevige trekgolf, met voornamelijk de achtergebleven gewone padden, die aan de Spicht naar goede gewoonte later op gang komen dan op andere locaties.

De cijfers dan:
Dit jaar werden aan de Spicht 175 bruine kikkers, 342 gewone padden, 6 groene kikkers en 611 alpenwatersalamanders en 395 kleine watersalamanders overgezet.
Een negentigtal amfibieën sneuvelden alsnog in het verkeer, vooral veel salamanders (78).
Totaal aantal overgezette amfibieën aan de Spicht: 1529

Het moet een bijzonder productief 2017 geweest zijn voor de salamanders met een ruime verdubbeling van het aantal alpenwaters en zesmaal zoveel kleine waters als vorig jaar.
Resulterend in meer dan duizend overgezette salamanders.
Het aantal overgezette salamanders is voor beide soorten zo hoog, dat we voor beide soorten van alle overzetten in Vlaanderen het hoogste aantal exemplaren overgezet hebben!
Deze data werden ook ingegeven:in Hyla

De biplex platen hebben hun diensten weer bewezen, we nemen wel mee naar volgend jaar dat we de overzet nog wat meters zouden kunnen verlengen om het aantal verkeersdoden nog te laten dalen.

Chapeau aan alle vrijwilligers voor jullie inzet, ook op andere plaatsen in Lubbeek!
Er waren ook raapacties zoals aan de Nachtegalenstraat waar Philippe jaarlijks honderden padden de weg overzet.
De telgegevens van andere acties kunnen via deze link bekeken worden: Telgegevens andere acties

Archief 2013-2017lees meerlees minder