Natuurpunt foto

Nieuws


Bestuursvergadering op dinsdag 27 februari + uitstel opstelling paddenoverzetlees meerlees minder

De volgende bestuursvergadering gaat door op 27 februari ipv op 24 februari zoals op het kalendertje vermeld stond.
Vanwege de vorst en ongeschikte trekomstandigheden wordt de opstelling van de paddeonverzet met minstens een week uitgesteld.
Voor de overwinterende amfibieën vormt een wat latere vorstperiode overigens geen probleem.

Dinsdag 6 maart: Lezing Achilles Cools: Kauwen in de spiegellees meerlees minderKauwen in de Spiegel

Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend met zijn kauwen.
Al jaren brengt hij kunst en kauw tot één geheel.

Hij publiceerde enkele boeken over deze kraaiachtige vogels.
Kauwen zijn individuen met verschillende persoonlijkheden, net zoals wij.

De kauw heeft verrassende eigenschappen, die vaak doen denken aan menselijk gedrag, en waarvan we nog veel kunnen leren.

Ook over andere vogels publiceerde hij boeken zoals over de goudvink.
Na deze lezing ga je de vogels in je tuin nooit meer op dezelfde manier bekijken.

Plaats : Zaal Santro, Tiensesteenweg 65, 3211 Binkom(t.o.v. de kerk)

Datum : dinsdag 6 maart 2018

Tijdstip : 19.30 u - 22.00 u

Info : gerda.vanhoovels@gmail.com of 016 62 21 67

Organisatie : Natuurstudiewerkgroep hagelandse heuvelstreek i.s.m. Natuurpunt Lubbeek en Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Deze lezing is mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Vanaf dinsdag 8 maart: Bijencursus (nog enkele plaatsjes vrij)lees meerlees minder


Bijencursus 2018:
Als we het over bijen hebben, denken de meeste mensen aan de honingbij.
Dat er in ons land ook 350 soorten wilde bijen voorkomen, weten velen niet.
Ken jij de pluimvoetbij? De slobkousbij? Het onderscheid tussen roodgatjes, geelstipjes en zilveren fluitjes? Leven er zandbijen in de leemstreek?

Dat bijen het moeilijk hebben, kwam de voorbije jaren regelmatig aan bod in de media.
Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven uit.
Hoog tijd om meer te weten te komen over deze boeiende dieren en te kijken hoe we hen kunnen helpen.

Tijdens 4 theorielessen (door Joeri Cortens van Natuurpunt CVN) leer je hoe je de verschillende bijenfamilies en de voornaamste soorten kan herkennen en tijdens de 4 praktijkmomenten gaan we bijen vangen en bekijken.

BIJENCURSUS 2018

Theorielessen : door Joeri Cortens
Plaats : Zaal Santro Tiensesteenweg 65 (t.o.v. de kerk) Binkom
Tijdstip theorielessen: donderdag 8 maart, donderdag 15 maart, woensdag 21 maart en donderdag 29 maart. Alle theorielessen gaan door van 19.30 u - 22.00 u

4 Excursies :
8 april Pellenberg Kliniek + Koebos
22 april Tielt-Winge
6 mei Stort Pellenberg
3 juni Kerk Molenbeek-Wersbeek

Kostprijs : 40 Euro voor leden, 70 Euro voor niet-leden, die dan automatisch lid worden van Natuurpunt bij inschrijving. Max. 30 deelnemers
Inschrijvingen via : Gerda Van Hoovels 016 62 21 67 of gerda.vanhoovels@gmail.com
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek

Archief 2013-2017lees meerlees minder