Natuurpunt foto

Nieuws

Werkdag Tafelbos 7 julilees meerlees minder

De werkdag van NP Lubbeek gaat op 07/07/2018 door in het Tafelbos in Binkom.
Afspraak aan de toegang van het Tafelbos langs de Parijsstraat om 08u30 en 13u00.

Wat valt er zoal te doen :
- verder verzagen en opruimen van een gevallen lijsterbes.
- verzagen en opruimen omgevallen boom perceel Empsen in weide melkveehouder Vanderlinden (langs Wingebeek).
- bosmaaierwerk en opruimwerk aan de toegangen Tafelbos.

Zoals gewoonlijk zullen drank en versnaperingen (misschien taart) geserveerd worden.
Graag je deelname (tijdstip) meedelen via info@natuurpunt lubbeek of 0486/020627

Verslag paddenoverzet 2018lees meerlees minderVanwege langdurige vorst werd de opstelling van de schermen met +/- 2 weken verlaat naar 9 maart.
Daarna volgden er meteen een aantal dagen met zeer gunstige trekomstandigheden.
Op veel plaatsen in het weekend van 10-11 maart massale trek van padden, aan de Spicht voornamelijk salamanders .
Eind maart, begin april volgde er nog een stevige trekgolf, met voornamelijk de achtergebleven gewone padden, die aan de Spicht naar goede gewoonte later op gang komen dan op andere locaties.

De cijfers dan:
Dit jaar werden aan de Spicht 175 bruine kikkers, 342 gewone padden, 6 groene kikkers en 611 alpenwatersalamanders en 395 kleine watersalamanders overgezet.
Een negentigtal amfibieën sneuvelden alsnog in het verkeer, vooral veel salamanders (78).
Totaal aantal overgezette amfibieën aan de Spicht: 1529

Het moet een bijzonder productief 2017 geweest zijn voor de salamanders met een ruime verdubbeling van het aantal alpenwaters en zesmaal zoveel kleine waters als vorig jaar.
Resulterend in meer dan duizend overgezette salamanders.
Het aantal overgezette salamanders is voor beide soorten zo hoog, dat we voor beide soorten van alle overzetten in Vlaanderen het hoogste aantal exemplaren overgezet hebben!
Deze data werden ook ingegeven:in Hyla

De biplex platen hebben hun diensten weer bewezen, we nemen wel mee naar volgend jaar dat we de overzet nog wat meters zouden kunnen verlengen om het aantal verkeersdoden nog te laten dalen.

Chapeau aan alle vrijwilligers voor jullie inzet, ook op andere plaatsen in Lubbeek!
Er waren ook raapacties zoals aan de Nachtegalenstraat waar Philippe jaarlijks honderden padden de weg overzet.
De telgegevens van andere acties kunnen via deze link bekeken worden: Telgegevens andere acties

Archief 2013-2017lees meerlees minder