Nieuwsarchief 2018+2019

Restauratiewerken in Lubbeek Sint-Martinus tijdelijk stilgelegd!lees meerlees minderAntwoorden Lubbeekse poltiek op vragenronde Natuurpunt Lubbeeklees meerlees minder


Benieuwd naar de reactie van de verschillende partijen op ons memorandum? Download onze vragenronde met bijhorende antwoorden van de Lubbeekse politiek.

Downloadlink:

Antwoorden Lubbeekse politiek op vragenronde Natuurpunt Lubbeek


Verslag paddenoverzet 2018lees meerlees minderVanwege langdurige vorst werd de opstelling van de schermen met +/- 2 weken verlaat naar 9 maart.
Daarna volgden er meteen een aantal dagen met zeer gunstige trekomstandigheden.
Op veel plaatsen in het weekend van 10-11 maart massale trek van padden, aan de Spicht voornamelijk salamanders .
Eind maart, begin april volgde er nog een stevige trekgolf, met voornamelijk de achtergebleven gewone padden, die aan de Spicht naar goede gewoonte later op gang komen dan op andere locaties.

De cijfers dan:
Dit jaar werden aan de Spicht 175 bruine kikkers, 342 gewone padden, 6 groene kikkers en 611 alpenwatersalamanders en 395 kleine watersalamanders overgezet.
Een negentigtal amfibieën sneuvelden alsnog in het verkeer, vooral veel salamanders (78).
Totaal aantal overgezette amfibieën aan de Spicht: 1529

Het moet een bijzonder productief 2017 geweest zijn voor de salamanders met een ruime verdubbeling van het aantal alpenwaters en zesmaal zoveel kleine waters als vorig jaar.
Resulterend in meer dan duizend overgezette salamanders.
Het aantal overgezette salamanders is voor beide soorten zo hoog, dat we voor beide soorten van alle overzetten in Vlaanderen het hoogste aantal exemplaren overgezet hebben!
Deze data werden ook ingegeven:in Hyla

De biplex platen hebben hun diensten weer bewezen, we nemen wel mee naar volgend jaar dat we de overzet nog wat meters zouden kunnen verlengen om het aantal verkeersdoden nog te laten dalen.

Chapeau aan alle vrijwilligers voor jullie inzet, ook op andere plaatsen in Lubbeek!
Er waren ook raapacties zoals aan de Nachtegalenstraat waar Philippe jaarlijks honderden padden de weg overzet.
De telgegevens van andere acties kunnen via deze link bekeken worden: Telgegevens andere acties

Nieuwsarchief 2017

Zaterdag 26 augustus: Nacht van de Vleermuislees meerlees minder

Een 90-tal geïnteresseerde vleermuisspotters vlogen samen met ons de "Nacht van de Vleermuis" in.
Beter weer konden we ons in elk geval niet wensen. Aangenaam warm, droog en geen zuchtje wind.
Ideaal om na een uitgebreide inleidende presentatie op vleermuizenjacht te gaan, met bezoek aan de in 2008 gerestaureerde ijskelder en een nachtvlinderval.
Wie had er al gehoord van nachtvlindersoorten als 'oranje wortelboorder' en 'grote beer', prooien van vleermuizen?

Tot slot werd de dag gezellig afgesloten in ons vleermuizencafé. Kortom, het was een gezellige en leerrijke avond.

Verslag dag van het Parklees meerlees minder


Een lokale gezapige onweersbui in de voormiddag verhinderde uiteindelijk niet dat afgelopen zondag zo'n 300 natuurliefhebbers afzakten naar het kasteeldomein Gellenberg in Lubbeek voor onze 'Dag van het Park - Maak van je tuin een natuurgebied'.

Er was voor elk wat wils, boeiende wandelingen zowel in als buiten het kasteeldomein, onder begeleiding van ervaren gidsen waaronder de kasteelheer Jacques Halflants zelf- een mooi aanbod aan diverse info- en verkoopstanden - kinderanimatie - een drukbezochte drankenstand en heerlijk verse houtovengebakken pizza's van bakker Jan.

Er werd een fors uit de kluitengewassen insectenhotel (NP-Lubbeek-makelij) verloot.
De onschuldige hand van de vierjarige Linus bepaalde dat Jeroen Ampe de winnaar werd.

Vier nieuwe gezinnen sloten zich ter plaatse aan bij onze grote natuurpuntfamilie. Stilaan naderen we in Lubbeek de kaap van 500 gezinslidmaatschappen. Dat nieuwe lid en enkele andere bestaande gelote leden zullen op dat moment dan zeker in de bloemetjes gezet worden.

Dankzij jullie beste zeer geboeide bezoekers - deelnemende partners / verenigingen - bestuursleden - andere vrijwilligers en last but not least de familie van ere-notaris Jacques Halflants werd dit een geslaagde 'Dag van het 'prachtige' Park' HARTELIJK DANK !!!!

Benny L'Homme - Voorzitter Natuurpunt Lubbeek.

Wintercontrole steenuilennestkasten lees meerlees minder


Benny en Bert voerden afgelopen week een wintercontrole uit van de Lubbeekse steenuilennestkasten.
In één van de nestkasten werd een steenuil aangetroffen met kwetsuur en ontsteking aan het linker oog.
Ruzie met een andere steenuil of erger...partnergeweld in het eigen huishouden ? Wie zal het zeggen.
In dierenartsenpraktijk Kerberos Craynwinkel te Lubbeek was men onmiddellijk bereid om de nodige zorgen toe te dienen.
Vrouwtje of mannetje steenuil ( het geslacht is buiten de broedperiode moeilijk te bepalen) werd nadien opnieuw 'thuis' afgeleverd.

Nieuwsarchief 2016

Dag van de Natuur lees meerlees minder


'Dag van de Natuur' in 'De Spicht'
...Dreigende wolken en stormwind doch geen regen en bij wijlen een vleugje zon, plezierige werkdag onder vrienden, goed gegeten en gedronken in onze knusse NP-caravan...Wat wil je nog meer !Voor meer foto's van de Dag van de Natuur in de Spicht: Dag van de Natuur 2016

Verslag werkseizoen HIDS lees meerlees minder
De mannen van 'Huis in de Stad Tienen' helpen ons ieder jaar een achttal keer met het beheer in onze natuurgebieden De Spicht en Tafelbos.
Op 12 oktober werd samen met hun begeleider Bert en educatief medewerker van Natuurpunt Gerd uitheemse kornoelje aangepakt in het Molenbroek.

Eerder op 14 september werd samen met begeleidster Valerie maaisel van de Goorbroekweide afgevoerd.
Op het einde van die werkvoormiddag trakteerden we de mannen met een lekkere friet, eens iets anders dan wafels zoals in de stripboeken van Nero.
En stil dat het aan tafel was ! Bedankt mannen !

Walk for Nature Lubbeek 17 april 2016 lees meerlees minder


WALK FOR NATURE 2016
De weergoden waren de organisatie van de 'Walk for Nature' in kasteeldomein 't Serclaes op 17/04/2016 zeker niet gunstig gezind en dwongen op het laatste moment een andere dan de beoogde organisatie af.
Desondanks kan er toch gesproken worden over een succesvolle dag.
150 vroege vogelspotters, 140 ontbijten, een afgeladen zaal bij het symposium, net geen 3000 wandelaars, een heel leger gemotiveerde vrijwilligers en 33 nieuwe natuurpuntleden zorgden voor een succesvolle activiteit.
Topnatuur in natuurgebied 'De Spicht' werd in de kijker gesteld.
Tijdens het symposium werd het peterschap van dat natuurgebied verleend aan singer-songwriter Paul Michiels die nadien een zeer gesmaakt concertje weggaf.
De concertband uit Linden zorgde in de namiddag voor het muzikale intermezzo.

In het kader van haar klimaatactieplan stimuleerde de gemeente Lubbeek de bezoekers van de 'Walk' om per fiets naar het evenement te komen.

153 geregistreerde fietsers die hieraan gevolg gaven ontvingen daarvoor een gratis consumptie van de gemeente.
Ook presentatrice Roos Van Acker deed haar spreekwoordelijke duit in het klimaatactiezakje. Ze promootte voor het gebruik van de droogmolen in plaats van de energieverslindende droogkast. Paul Michiels hielp haar wat graag de was op te hangen.

De organisatie dankt iedereen die heeft bijgedragen tot dit succes.

Nieuwsarchief 2015

Activiteitenverslag: Dag van de Trage weg 2015lees meerlees minder


zondag 18 oktober 2015
Pellenberg
Langs voetweg 44 op stap in wandelgebied Papenveld-Aardebrug.

Onder de kerktoren van de Sint-Pieterskerk van Pellenberg verzamelden zich ongeveer 50 wandelaars om samen op stap te gaan langs de trage wegen in de omgeving van het Sint-Barbara-Ziekenhuis.

Na een korte historische uitleg over de Pellenbergse oude wegen en het begrip "trage wegen" daalden we langs de kasseien van het Kerkplein af naar de Ganzendries. Tussen de huisnummers 33 en 31B konden we de sinds lange tijd ontoegankelijke voetweg 44 terug bewandelen.
Deze 550 m lange voetweg verbindt de Ganzendries met de Oude Lubbeekse Baan. De eigenaars en enkele vrijwilligers hadden kleine bomen, takken, stronken, palen, prikkeldraad, bramen, een houtstapel en grasmaaisel verwijderd om deze oude weg terug open te maken.

Halverwege hielden we even halt om een woordje uitleg te krijgen van de Lubbeekse Schepen van trage wegen, mevrouw Gilberte Muls, over de procedure die moet gevolgd worden om een weg terug te openen.
We liepen rond de voormalige stortplaats voor huishoudelijk afval waar de afgelopen 17 jaar de natuur alle kansen heeft gekregen.
Dit is ook het enige leefgebied in Vlaams-Brabant van een populatie boswitjes.
Wat verder keken de deelnemers vol bewondering naar de dam die de bevers op de Molenbeek gebouwd hadden.

Even staken we de Tiensesteenweg over en liepen door het mooie Bruulbos op het grondgebied van Lovenjoel.
Onderweg hielden we geregeld halt om te wijzen op oude wegen die nog kunnen geopend worden. Zo kunnen we een fijnmazig netwerk van trage wegen binnen het wandelgebied "Papenveld-Aardebrug" realiseren.

Het is een gebied met veel troeven, ook voor revaliderende patiënten van het revalidatiecentrum Sint-Barbara Pellenberg.
Tot slot beklommen we "Het Stenen Bergske" terug tot aan de kerk. Dat historische kerkwegels tot op de dag van vandaag nog bedreigd worden, konden we vaststellen aan de opgebroken kasseien die op de oude voetweg lagen.
De hoop werd geuit dat we in de toekomst via het oude tracé van "Het Stenen Bergske" en de trap in de kerkhofmuur terug tot aan de kerk zouden kunnen wandelen.
Bij een lekkere tas thee of bio-appelsap praatten de deelnemers nog na over deze aangename zondagnamiddag op "De dag van de trage weg" editie 2015.

Verslag werkdag met ING - 30/09/2015lees meerlees minder


Op woensdag 30 september sloegen 18 leeuwen en leeuwinnen van ING Belgium - Brussel hun klauwen uit in de hooilanden van natuurgebied De Spicht (Molenbroek) in Lubbeek.
met enkele plaatselijke natuurpunters werd die dag liefst 1,5 Ha op rijen gelegd maaisel afgevoerd.
Sleutelwoorden van de dag => aangename mensen, leuke babbel, gelachen, lekker gegeten en gedronken, interesse, werklust, respect....
Hartelijk dank beste ING-vrienden en -vriendinnen.
Benny L'Homme - Voorzitter

Slotmoment: Red de Natuur in je buurt - 9/09/2015lees meerlees minder

Natuurpunt Lubbeek, vertegenwoordigd door onze voorzitter Benny L'Homme en bestuurslid Noëlla Warson, was gisteren in Gent ook aanwezig op het slotmoment 'Red de natuur in je buurt'.
Ze vroegen onze minister Joke Schauvliege o.a. niet alleen aandacht te hebben voor de Lubbeekse natuurgebieden, maar voor de ganse 'Hagelandse vallei'.
Benny maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de minister uit te nodigen op de ' Walk for Nature 2016 ' (17/04/2016) in Lubbeek.

Open Monumentendag 2015lees meerlees minder

Het Goorbroekhof en natuurgebied Goorbroek, twee parels van ons Lubbeeks boerenlandschap, maar ook van onze Lubbeekse natuur.

Tombolaprijzen: Steenuil in boerennatuur lees meerlees minder


De hoofdprijs, een steenuilenschilderij van kunstenares Karine Haesendonck ter waarde van 400 euro werd gewonnen door Jacqueline en Miel.Onderstaand de winnende nummers van de nog niet afgehaalde prijzen, deze prijzen kunnen nog opgevraagd worden tot 31 december 2015:

Nr 454 : Abonnement op 'Mens en Vogel' van Vogelbescherming Vlaanderen vzw (kaart moet voor 31 augustus 2015 aan Vogelbescherming gestuurd worden !!!) => winnaar onbekend
Nr 271 : Abonnement op 'Mens en Vogel' van Vogelbescherming Vlaanderen vzw (kaart moet voor 31 augustus 2015 aan Vogelbescherming gestuurd worden !!!) => winnaar onbekend
Nr 274 : Uilenkop op houtschijf => winnaar onbekend
Nr 152 : Uilenkop op houtblok => winnaar onbekend
Nr 251 : Kaart 'Wandelnetwerk Hagelandse Heuvels' => winnaar onbekend
Nr 315 : Kaart 'Wandelnetwerk Hagelandse Heuvels ' => winnaar onbekend
Nr 225 : Boek 'Het grote bosbeest' van Guido Van Genechten => winnaar onbekend
Nr 291 : Setje BBQ keukengerief + waardebon Fruit Vanhellemont + kopje + flesje Duvellikeur => winnaar onbekend
Nr 254 : Setje BBQ keukengerief + waardebon Fruit Vanhellemont + kopje + flesje Duvellikeur => winnaar onbekend

PS : De geïdentificeerde winnaars zullen gecontacteerd worden. De niet geïdentificeerde winnaars dienen zich zo vlug mogelijk kenbaar te maken bij Benny L'Homme
Voorzitter Natuurpunt Lubeek - Meenselstraat 85 in 3211 Binkom - 0486/020627.

Red de natuur in je buurt lees meerlees minder


Voor 'onze' Lubbeekse Paul Michiels is het duidelijk, natuurgebieden dicht bij huis, op wandelafstand, voor iedereen...zijn super belangrijk voor groot en klein, voor jong en oud...Hartelijk bedankt beste Paul ! Heb je de petitie nog niet getekend?

Voorstellen nieuw natuurbeleid ronduit onaanvaardbaar.
Reageer nu en teken de petitielees meerlees minder

Vind jij de natuurgebieden in je buurt ook belangrijk? Ze zorgen voor zuurstof en zijn een laatste toevluchtsoord voor bedreigde dieren. Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is dat binnenkort gedaan. Er circuleren plannen om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten wordt op die manier onmogelijk.

Het is vijf voor twaalf en vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt komen daartegen in actie. Zet je naam onder onze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen. Een gelijkaardige petitie hielp in 2014 om kleine walvissen voor onze kust beter te beschermen. Doe mee en red de natuur in je buurt.

Wat staat er op het spel?

- Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.

- Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.

- Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.

- Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt

Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt.
In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Teken snel de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

Verslag paddenoverzet editie 2015lees meerlees minder

De paddenoverzet van 2015 werd een echte marathoneditie, waarbij de opstelling meer dan anderhalve maand bleef staan. Lange tijd was het ongunstige weer een spelbreker van formaat. Te koud, te droog, noordenwind, het was altijd wel iets.

Pas vanaf 18 maart kwam er een beetje schot in de zaak, maar qua aantallen bleef het kwakkelen, de kikkers en salamanders vonden schoorvoetend de weg naar de vijver. Voor de padden leek 2015 echter een rampjaar te worden aan de Spicht, met tot 27 maart slechts een 70tal overgezette exemplaren.

Pas in april besloten een groot aantal padden er toch eens aan te beginnen. We besloten wijselijk om de afbraak een week uit te stellen. Een uitzonderlijk late trekbeweging van de paddenhoofdmacht trok zich vanaf 4 april op gang, dit resulteerde nog in pakweg 250 extra padden.

De resultaten dan, waar we in 2013 nog meer dan duizend en in 2014 meer dan 700 gewone padden overgezet hebben, viel dat aantal dit jaar terug naar 424. Hierdoor werd zelfs de kaap van duizend overgezette amfibieën dit jaar niet gehaald. Er werden 251 bruine kikkers, 125 alpenwatersalamanders en 20 kleine watersalamanders overgezet, degelijke maar zeker geen hoge aantallen.

De topavond viel dit jaar van 28 maart op 29 maart en leverde meer dan 130 amfibieën op. Er werden in totaal 820 amfibieën overgezet in 2015. Dertig padden, 4 bruine kikkers, 6 alpen- en één kleine watersalamander kozen een te risicovol traject en haalden de finish niet.

Op een aantal dagen waren er ook raapacties op verschillende plaatsen, waarbij vrijwilligers zoveel mogelijk dieren opraapten en de weg overzetten. Rond het stort in Pellenberg werden op drie avonden 482 padden, 2 bruine kikkers, 10 alpen- en 6 kleine watersalamanders geëvacueerd. In Linden aan de Nachtegalenstraat werd de situatie dit jaar redelijk intensief opgevolgd en werden 326 padden en 26 bruine kikkers de weg overgezet.

De telgegevens zijn ingegeven op www.hylawerkgroep.be, waar ze vrij te raadplegen zijn. Tab paddenoverzet -> resultaten (jaartal) -> Overzicht resultaten per gemeente -> zoeken naar Lubbeek.

Namens Natuurpunt Lubbeek en onze amfibieën, bedankt aan alle vrijwilligers voor de geleverde inspanningen.

Terugblik algemene ledenvergaderinglees meerlees minder

Jullie, 77 geïnteresseerde natuurliefhebbers en -sympathisanten van Natuurpunt Lubbeek ( waaronder een belangrijke afvaardiging van het schepencollege, OCMW- en gemeenteraad ) wil ik van harte bedanken voor jullie aanwezigheid op onze 'Lokale Algemene Vergadering' van afgelopen vrijdag 13/02/2015 in de Santro te Binkom.
Het deed ons enorm veel deugd te mogen vaststellen dat jullie zichtbaar genoten van de natuurpracht die onze gemeente in en buiten onze natuurgebieden nog te bieden heeft. Daar doen we het immers voor.

Hierbij enkele foto's van de presentatie en het moment waarop de zaal op het gelijkvloers na de receptie op het eerste verdiep begon vol te lopen. Vanaf dat moment weigerde het fototoestel van onze fotografe verdere dienst. Dus spijtig genoeg geen algemeen beeld van de gevulde zaal en uitreiking van de 8 geschenken en het praatcafe achteraf en......
Volgend jaar proberen we nog beter te doen. Jullie komen dan toch ook (terug) ?

Benny L'Homme
Voorzitter

Nieuwsarchief 2014

Dag van de Natuur 2014lees meerlees minder

Ondanks een natte start van de dag zakten op zaterdag 15 november een twintigtal natuur.vrienden af naar het rietveld van De Spicht.
Jonge wilgen, eerder afgezaagd door de professionele ploegen van Natuurpunt, werden uit het riet gesleurd en belandden op een indrukwekkende hoop.
Daarnaast werd ook hout afkomstig uit een hersteld laagveenmoeras langs de Molenbeek tot brandhout verzaagd.

Het was weer genieten van elkaars aanwezigheid EN het prachtige natuurkader EN van de heerlijke soep, wafels, cake,......

Met een Lubbeeks Kraaike werd de veel te korte dag besproken en afgesloten. We werden op dat ogenblik beloond met een prachtig schouwspel. Een 200-tal Rietgorzen zochten hun slaapplaats op in het rietveld om de nacht door te brengen. Hiervoor cirkelen ze eerst boven het gebied op zoek naar een geschikte plaats waarna ze druppelsgewijs het riet in duiken. Het bijgevoegde fotoalbum geeft een impressie van deze heerlijke en leuke natuur.dag.

Iedereen van harte bedankt, zeker ook melkveehouder / landbouwer(s) Hugo Schrevens en de gebroeders De Keyzer voor het gebruik van hun akker, o.a. voor het stapelen van de wilgentakken.

Benny L'Homme - Voorzitter

Dag van de Trage Weg in Linden lees meerlees minder

Onder het genot van een stralend zonnetje en zomerse temperaturen verkenden we onder begeleiding van Pieter Pardaens het Lindense Trage wegennetwerk.
We ontdekten er oude verloren gegane wegjes die recent door de gemeente Lubbeek opengesteld werden en potentiële toekomstige verbindingen die nog op hun nieuwe bestemming wachten.
We stapten door en langs een divers landschap met akkers, houtkanten, holle wegen, weiden en onder het bladerdek dichte van indrukwekkende Lindense beuken.
Genietend van kleurrijke herfsttaferelen en Pieter's vakkundige uitleg, werd ons al wandelend het belang en de troeven van het Trage wegennetwerk duidelijk gemaakt.
Foto's van de wandeling kunnen in het album bezichtigd worden.


Paddenstoelenwandeling 12 oktober 2014lees meerlees minder

In het kader van de week van het bos gingen we onder leiding van Natuurgids Niels Ryckeboer op zoek naar paddenstoelen tijdens de Lubbeekse paddenstoelenwandeling.
Een heel scala aan bos- en graslandpaddenstoelen werd op naam gebracht en een aan het publiek voorgesteld, van de kleinere satijnvezelkop en rupsendoder tot de enorme reuzenzwam, achter elke zwamdraad schuilt een verhaal.
Ook nieuwsgierig naar wat zoal gevonden werd? Bekijk dan zeker eens het fotoalbum!Verslag Nacht van de Vleermuislees meerlees minder


427 leden in afdeling Lubbeek. Dat moet je verdienen; daar moet je voor werken; iedere dag...

Op zaterdag 30 augustus 2014 maakten we het weer eens waar. Onder leiding van onze voorzitter werd er met een flinke groep vrijwilligers tenten afgehaald en rechtgezet, infostanden gebouwd, ijskelder voorzien van verlichting en veiligheidsafsluiting, drank en frigo’s aangehaald...

Effen zag het er minder goed uit. Om 17:00u werden de hemelsluizen ongevraagd helemaal opengezet. Zou dit nog goed komen tegen 19:30u?

Ja! Méér dan 200 deelnemers zorgden ervoor dat het een geslaagde Nacht van de Vleermuis in Lubbeek werd. Met drie vleermuissoorten op de wandeling door het prachtige park van het kasteel 't Serclaes. Twee Laatvliegers stalen de show langs de bosrand aan de vijver. Gedurende verschillende minuten lieten zij de kans aan de vleermuisgids van dienst om, o.a., de uitleg over de SONAR en het frequentiebereik van iedere soort in de praktijk aan te tonen en te laten ervaren.

Watervleermuizen en Dwergvleermuizen brachten hun eigen nummertje. Prachtig gewoon. Op enkele meters voor een 140-tal deelnemers aan de wandeling.

Een hangende Grootoor in de toegang tot de ijskelder werd opgemerkt. Ongelooflijk, maar waar! Dit vliegende zoogdiertje gaf duidelijk aan dat het zich thuis voelt bij de Lubbeekse natuurbeschermers van Natuurpunt Lubbeek. Ons geluk kon niet op. En dat van menig deelnemer ook niet.
Roepende Bosuil en het vleermuisvoedsel in de lichtbak sloten dit gedeelte af.

Ondertussen bleef de, door onze tussenkomst gerestaureerde, ijskelder nieuwsgierigen aantrekken. Het was file op de vleermuisnacht. De toegang tot dit winterverblijf voor maar liefst vier vleermuissoorten is te smal om grote groepen ineens toe te laten. Onze voorzitter zal het geweten hebben; ik durf er niet aan te denken hoe dikwijls hij zijn uitleg diende te herhalen... Maar met zijn enthousiasme zal het wel geen probleem geweest zijn! Het geleide ijskelderbezoek was tenslotte de activiteit die het langste duurde; buiten het vleermuiscafé dat ook letterlijk gesmaakt werd.

Ondertussen doken links en rechts ook enkele serieuse Macro-vleermuisexemplaren op. Het bleken de kindjes die aan de grime-stand waren gepasseerd of de Fabeltjeskrant-stand van onze Bib hadden bezocht.

Ook de koesterkermis, bemand door onze partners van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, werd méér dan duidelijk gesmaakt door het jonge volkje.

De Heemkundige Kring Libbeke verzorgde wat uitleg over de O.L.V. van Lubbeek-kapel.

Om 00:30u ging het licht uit zodat twee vrijwilligers ter plaatse hun romantisch nachtje, geschonken door de afdeling, konden aanvangen en terwijl nachtwacht van dienst waren.

Het was een fijne avond. Bedankt iedereen; vrijwilligers die dit mogelijk maakten en bezoekers die door hun komst hun vertrouwen in ons werk bevestigden en ons hiermee aanmoedigen om verder te doen, om nog beter te doen.

Vleermuizengids Marc Artois


Verslag graslandbeheer in het Koeboslees meerlees minder


Op 28 juni vond naar jaarlijkse traditie een zomerse werkdag plaats in het Koebos, heel wat mensen van de Lubbeekse Natuurpunt afdeling en van de Velpe-Mene afdeling kwamen daarbij een handje toesteken.
Jaarlijks worden de hooilanden in vaste perioden gemaaid om de lokale biodiversiteit te behouden en vegetatieverruiging en verbossing te verhinderen.
Hierdoor krijgen tal van lagere, kruidachtige planten zoals echte koekoesbloem, knolsteenbreek, dotterbloem en meer van dat fraais kansen om te groeien en uit te breiden.
Ook veel insectensoorten zijn gebaat bij het jaarlijkse hooibeheer en het behoud van deze kwaliteitsvolle natte habitats, die jammer genoeg slechts schaars voorkomen in het immer verstedelijkende landschap.

Essentieel bij het maaibeheer is dat het maaisel zo snel mogelijk wordt afgevoerd, zodat de voedingsstoffen in de gemaaide planten niet terug in de bodem terecht komen.
Mede dankzij de ideale weersomstandigheden, de drankjes, hapjes en het goede gezelschap werd het een aangename en uitstekend verlopen werkdag.
Bekijk zeker eens het fotoalbum en kom gerust eens langs op een toekomstige werkdag.


Verslag steenuiltjeswandelinglees meerlees minder


Op 1 juni gingen trokken we onder begeleiding van natuurgids Benny L'Homme vanuit de kerk in Binkom het boerenland in om steenuilennestkasten te controleren en het broedsel te laten ringen. Het werd een aangename wandeling onder een stralend zonnetje, waarbij natuurgids Benny L'Homme aan de aandachtige deelnemers een update gaf over het wel en wee van de Lubbeekse steenuilenpopulatie.

Samen met ringers Philippe Smets en Stany Cerulis bezochten we drie bezette nestkasten, waarna ze tekst en uitleg gaven bij het professionele ringwerk dat ze uitvoerden.
Na afloop dronken we dan nog een glaasje in de prachtige kerk van Binkom en kreeg elke deelnemer een geschenkenpakket mee naar huis.
Bekijk hier het fotoalbum.


Kleine Zangvogelslees meerlees minder


Pierre Halflants (1899 - 1922) was notaris te Lubbeek en naast zijn beroep vooral bekend omwille van tekeningen van gebouwen en dorpsgezichten. Daarnaast en iets minder bekend was hij fervent natuurliefhebber en vogelkenner.
Hij noteerde nauwgezet, vanaf jonge leeftijd, de vogels die hij waarnam op zijn wandelingen en dit in een periode waarin dit hoogst ongebruikelijk was.

Het boek Kleine Zangvogels bevat de vertaling van Pierre's origineel Franstalig manuscript, met uitgebreide beschrijving van 48 zangvogels alsook een selectie van zijn waarnemingen tussen 1925 en 1983.
Deze uitgave kan beschouwd worden als een ooggetuigenverslag van de historische vogelrijkdom in het Hageland en de achteruitgang van ons vogelbestand, ten gevolge van een veranderend landschap.

Info en bestelling: info@natuurpuntlubbeek.be
Benny L'Homme 0486 020627 of Gerda Van Hoovels 016 622167
Prijs 15 euro exlusief verzendingskosten, gratis leverbaar in bepaalde gemeenten.

Tijdens het evenement Vogels in Lubbeekse Nesten werd het boek voorgesteld aan het publiek en te koop gesteld, momenteel zijn er nog enkele boeken verkrijgbaar.


Resultaten paddenoverzetlees meerlees minder

Er werden dit voorjaar aan natuurgebied de Spicht in totaal:
149 bruine kikkers, 756 padden, 91 alpenwater- en 8 kleine watersalamanders overgezet.
In totaliteit hebben we 1004 individuen overgezet en vooral het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum beperkt.
De telgegevens zijn ingegeven op Hyla, waar ze vrij te raadplegen zijn.
In naam van Natuurpunt Lubbeek en de amfibieën danken we iedereen die meehielp aan de organisatie en uitvoering van de overzet.


Aankondiging Vogels in Lubbeekse nestenlees meerlees minderNieuwsarchief 2013

Succesvolle Lubbeekse Steenuiltjeswandeling in Binkom - 2 juni 2013

Beste Steenuilliefhebbers,
Beste natuurpuntvrienden,

Door jullie aanwezigheid, met z'n 220 aub (groot en klein), werd dit 'Steenuiltjesevent' een groot succes.
Mag ik jullie daar namens onze natuurpuntafdeling heel hartelijk voor bedanken.
Graag zien we jullie allemaal heel graag terug op een volgende Steenuilen- of andere activiteit van Natuurpunt Lubbeek. We proberen er dan samen weer iets moois van te maken
Bekijk ook zeker eens het uitgebreide fotoalbum.

Met vriendelijke natuur.groeten,

Benny L'Homme - Voorzitter

Telresultaten amfibieënoverzet 2013

Traditiegetrouw werden er ook in 2013 weer amfbieën overgezet aan de Spicht.
Dit jaar kwam de trek door de aanhoudende koude in februari en maart uitzonderlijk traag op gang, het zwaartepunt van de trek lag daardoor in april.
Uiteindelijk bereikten door toedoen van ijverige vrijwilligers niet minder dan 1600 amfibieën hun voortplantingspoel.
Dat de populaties onderhevig zijn aan schommelingen merken we elk jaar opnieuw.
Zo werden er in 2013 meer dan driemaal zoveel Gewone padden (1046 t.o.v. 297) overgezet als in 2012.
Hetzelfde liedje gaat niet op voor de Bruine kikker. Werden in succesjaar 2012 nog 503 froggy's overgezet, waren dat er dit jaar slechts 322.
De populatie Kleine watersalamanders vertoont door de jaren heen een grillige curve, in 2013 is de trend jammer genoeg dalend.
De Alpenwatersalamanderpopulatie blijft stabiel.
In naam van Natuurpunt Lubbeek en onze amfibieën danken we iedereen die meehielp aan de organisatie en uitvoering van de overzet.

Natuurpunt Lubbeek en Sint-Martinusschool Lubbeek
bouwen samen een takkenril

Op woensdag 27 maart 2013 staken 38 gemotiveerde en ijverige kinderen van het derde leerjaar van de Sint-Martinusschool hun handen uit de mouwen voor meer natuur in Lubbeek!
Samen met juf Katrien, juf Lore, meester Pieter, enkele grootouders en mensen van Natuurpunt Lubbeek bouwden ze in het natuurgebied ’De Spicht’ (deelgebied ’Molenbroek’) een takkenril langs de Molendries met takken die afkomstig waren van gerooide uitheemse populieren. Ze maakten plaats voor een 100-tal streekeigen struiken en bomen.
Schepenen mevr. Gilberte Muls en mr. Paul Duerinckx vereerden het ganse gezelschap met een bezoekje. Het uitgebreide fotoalbum kan u hier bekijken

Verslag werkdag 23 maart 2013

Werkdag aan het rietveld 'De Spicht' dd 23/03/2013 (Fotoalbum)
Dit waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde werkdag waarbij de doelstelling voor die dag vlot werd gerealiseerd : een gigantische hoop wilgentakken verwijderen en verwerken die we eerder met toestemming stockeerden op de akker van melkveehouder Hugo Schrevens.
Deze succesvolle 'hakseldag' zou er niet gekomen zijn zonder de hulp van :
- mijn schoonzoon Geert Meeus en zijn vader Francois (traktor en aanhangwagen);
- de Technische dienst van de gemeente Lubbeek (hakselmachine);
- Hugo Schrevens van het melkveebedrijf 'Patrijshoeve' (ter beschikking gestelde akker en uitgeleende traktor voor aandrijving hakselaar)
- Kevin (Co-conservator), Pieter en Katrien (bestuursleden), Wannes en Geert (ijverige vrijwilligers)

Van harte bedankt dat ik op jullie kon rekenen,
Benny L'Homme
Conservator


Verslag werkdag 9 maart 2013

Het was weer werken geblazen in het rietveld van het natuurgebied ’De Spicht’ aan de Kareelovenweg in Lubbeek.
Elf noeste en onverschrokken vrijwilligers vlogen gewapend met kettingzaag en gerolde spierballen het rietveld in, een groot gedeelte van de oprukkende wilgen vlogen er uit.
Ook al waren de weersomstandigheden bij aanvang van de werkdag niet zo rooskleurig, toch werd het droger en droger naarmate de dag vorderde en werd het aangenaam werken.

Dat het weer een gezellige werkdag werd, blijkt weer eens overduidelijk uit de foto’s.
Koffie, wafels, koeken, frisdrank, een biertje(s) en een overheerlijke courgetten-soep met gemalen kaas en stokbrood waren er weer voor iedereen ’ à volonté ’, zoals gewoonlijk.
Naast een hoeveelheid stookhout leverde het kappen en zagen heel wat rest-hout op. Melkveehouder Hugo Schrevens stelde zijn niet bewerkte akker ter beschikking om het voorlopig te stapelen tot het gehakseld wordt. Bedankt daarvoor Hugo.
Noëlla, Pieter, Freddy, Marc, Werner, Wannes, Geert, Jan, van harte bedankt voor jullie hulp en aanwezigheid. Het uitgebreide fotoalbum kan hier bekeken worden.

Benny, Bert en Kevin (het conservatorteam)


Ruimingswerken aan de Molendries.


Op 16 februari werd er op een werkdag aan de Molendries, heel wat kruinhout van uitheemse populieren geruimd. Het fotoalbum van deze werkdag kan u hier bekijken.
En ook op 2 maart werd er door een ploeg ijverige vrijwilligers, populierenhout verzaagd en geruimd aan de Molendries. Het bewijsmateriaal van deze werkdag valt hier te bezichtigen.

Amfibieën beginnen en masse aan de trek - 7 maart 2013

Door de opeenvolging van warme dagen en nachten zijn de amfibeën vandaag in grote getale aan de voorjaarstrek begonnen. De timing is misschien wat ongelukkig gezien de snel naderende koudegolf.
Maar het is duidelijk, door het relatief warme en vochtige weer voelen de amfibieën zich in hun nopjes en gaan ze dit weekend massaal op 'pad'.
Talloze slachtoffers ten spijt, springen en kruipen ze voor hun eigen leven en dat van hun nageslacht over onze wegen.

Aan de paddenoverzet van de Spicht was er alvast heel wat activiteit waar te nemen.
Het wemelde er niet alleen van de Slakken, Duizendpoten en Regenwormen, maar ook de Gewone padden, Bruine kikkers, Alpen- en Kleine watersalamanders en een verdwaalde muis waren van de partij.
Enkele foto's kan u hier bekijken
In de poel aan de Spicht viel reeds het zacht knorrende concert van de mannelijke Bruine kikkers te beluisteren. Ze laten er duidelijk geen gras over groeien.


Wissel van de wacht

Tijdens de 'Algemene vergadering van Natuurpunt Lubbeek' van 4 februari 2013, gaf Marc Artois de voorzittershamer symbolisch door aan Benny L'Homme.
Gedurende zijn vijfjarig voorzitterschap wist Marc onze afdeling terug op de Lubbeekse kaart te plaatsen.
Iedereen kent hem wellicht als een meer dan bevlogen natuur- en landbouwnatuurgids, natuurkenner en -liefhebber.
Samen met een sterk en gemotiveerd team organiseerde hij tal van succesvolle activiteiten.
Dit alles resulteerde in een sterke aangroei van het aantal leden.
Eind 2012 maakten 387 Lubbeekse gezinnen deel uit van onze Natuurpuntafdeling, aub.
Gelukkig verlaat Marc ons niet. Hij blijft actief als conservator van het 'Koebos' en bestuurslid. Hopelijk kan hij ons nog jaren bijstaan met 'raad en daad'.

Een deel van het bestuursteam op de foto tijdens de algemene ledenvergadering.
Van links naar rechts: Marc Artois, Paul Van Oyenbrugge, Bert Derveaux, Katrien Verbeek, Benny L'Homme, Gerda Van Hoovels en Marc Dieperinck.

De bestuursleden die hier niet op de foto staan: Kevin Eulaerts, Luc Lecluyse, Noëlla Warson en kersvers bestuurslid Pieter Pardaens.