Natuurpunt foto

Activiteitenoverzicht 2018

Zaterdag 14 oktober 2018
14:00 - 16:30
Paddenstoelenwandeling in het Tafelbos
 

Paddenstoelenwandeling in het Tafelbos

Zondag 14 oktober 2018 > 14:00 - 16:30

Locatie: Lindeboom op het Kruispunt van de Peerdsweideweg en de Kolverendries in Binkom om 14u
Info: Natuurgids Niels Ryckeboer 016/633461 of info@natuurpuntlubbeek.be

In de lente is de bosbodem van het Tafelbos bedekt met een groen-wit bosanemonentapijt, in de herfst overheersen geel, bruin en roodtinten de bosbodem.
Ben je ook benieuwd welke kleuren en bijzondere vormen we nog kunnen ontdekken tussen de rottende bladeren?
Deelname gratis voor NP-leden, 2 euro voor niet-leden. Loepes, hoofdlampen of bureaulampen komen van pas.

Reeds afgelopen activiteiten:

Reeds afgelopen activiteiten 2017

Zaterdag 6 januari 2018
13:30 - 17:00
Verbroederingswerkdag
beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene
Zaterdag 13 januari 2018
19:00 - 21:00
Braakballenpluisavond
Vrijdag 9 februari 2018
19:00 - 22:00
Algemene ledenvergadering
Natuurpunt Lubbeek in beweging!
Dinsdag 6 maart 2018
19:30 - 22:00
Lezing Achilles Cools: Kauwen in de Spiegel
Maandag 26 februari 2018
19:30 - 22:30
Cursus Zangvogels en Vogelzang
Donderdag 8 maart 2018
19:30 - 22:00
Bijencursus
Vrijdag 9 maart 2018
9:00 - 12:00
Opstelling paddenoverzet
Vrijdag 30 maart 2018
20:30 - 22:00
Liefde voor Natuur Concert Paul Michiels
Zaterdag 9 juni 2018
10:00 - 12:30
Lentewandeling naar 't Oud stort
Zondag 17 juni 2018
7:00 - 18:00
Focusactiviteit: Open deur in De Spicht
Zaterdag 28 juli 2018
10:00 - 12:30
Het Grote Vlinderweekend

Lijst van de lopende en reeds afgelopen activiteiten:

 

Verbroederingswerkdag beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene

Zaterdag 6 januari 2018 > 13:30 - 17:00

Locatie: Broekstraat tss nrs 66 en 83, Lubbeek (Patrijshoeve)
Info: Benny L'Homme, 0486/020627, info@natuurpuntlubbeek.be

In opvolging van een uitgevoerd project Life Hageland werden in het Molenbroek van natuurgebied De Spicht recentelijk ingrijpende inrichtingswerken uitgevoerd i.k.v. het herstel van een groot, mooi en soortenrijk aaneengesloten blauwgrasland en glanshaverhooiland.
Daarvoor was de verwijdering van de houtopslag noodzakelijk en werden de stronken verwijderd. Om het terrein maaiklaar te maken is er na het machinewerk echter nog wat handenarbeid nodig. Achtergelaten resten zoals takken en wortelresten dienen daarbij afgevoerd te worden. Ondersteunen jullie onze beheerteams ? We maken er een aangename dag van !

Materiaal : het noodzakelijke wordt voorzien
Uitrusting : voorzie geschikte kledij, laarzen en eventueel handschoenen
Catering : aangepast aanbod wordt voorzien

PS : Raadpleeg in functie van mogelijke te negatieve weersomstandigheden daags voor betreffende datum zeker www.natuurpuntlubbeek.be
 

Braakballenpluisavond

Zaterdag 13 januari 2018 > 19:00 - 21:00

Locatie: Afspraakplaats Pastorij Kortrijk-Dutsel - Dreef 8A, 3220 Kortrijk-Dutsel
Info: Niels Ryckeboer 016/633461 of info@natuurpuntlubbeek.be

Kerkuilen gebruiken hun braakballen als nestmateriaal.
Zoals elk jaar bekijken we een partij braakballen die in een Holsbeekse nestkast verzameld werd en daarnaast een partij die in een Lubbeekse kast verzameld werd.

De gemeente waarvan het uilenpaar de meeste muizensoorten in zijn braakballen wist te verzamelen neemt voor een jaar de wisseltrofee de 'Benen uil' mee naar huis.

We pluizen braakballen van kerkuilen.
Met pincettes, oude tandenborstels en loepes onderzoeken we de inhoud van de braakballen.
Met een determinatietabel bij de hand gaan we na van welke muizensoorten we schedeltjes en botjes in de braakballen terugvinden.
Op die manier leren we de kerkuil maar ook zijn prooien en zijn leefgebied kennen.
Braakballenpluisavond Natuurpunt Lubbeek i.s.m. Natuurpunt Holsbeek en Vogelwerkgroep Oost-Brabant.

Deelname gratis voor NP-leden, 2 euro voor niet-leden. Loepes, hoofdlampen of bureaulampen komen van pas.
 

Algemene ledenvergadering Natuurpunt Lubbeek in beweging!

Vrijdag 9 februari 2018 > 19:00 - 22:00

Locatie: Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16, Lubbeek
Info: Voorzitter Benny L'Homme, 0486 020 627 of info@natuurpuntlubbeek.be

Lokale Algemene Ledenvergadering: 'Natuurpunt Lubbeek in beweging!'
Programma van de LAV:
19:00 Nieuwjaarsreceptie met muzikale omkadering.
20:00 ' Natuurpunt Lubbeek in beweging ! ' (Terugblik 2017 - Vooruitblik 2018 - Powerpointpresentaties - Ditjes en Datjes over Lubbeekse natuurpracht - Gratis tombola voor aanwezigen)
21:30 Praatcafe
GRATIS TOEGANG
 

Cursus Zangvogels en Vogelzang

Zaterdag 26 februari 2018 > 19:30 - 22:30

Locatie: Lessen Feestzaal Santro - Tiensesteenweg 65, 3211 Binkom, Praktijk in het Koebos, De Spicht en het Tafelbos
Info: Marcel Jonckers, 0497 44 72 33 of info@natuurpuntlubbeek.be

In samenwerking met Natuurpunt Lubbeek en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
Cursus 'Zangvogels en vogelzang'
bestaande uit 3 theorielessen en 3 praktijklessen
Theorie: Maandag 26 februari, 19 maart, 7 mei
Praktijk:Zaterdag 3 maart, 21 april, 19 mei

Een kleine cursus zangvogels, kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze - ecologie en vooral ook vogelzang! 3 Theoretische en 3 praktijklessen. Wij proberen met deze cursus zowel een nieuw publiek te bereiken dat nog helemaal niet vertrouwd is met het observeren van vogels, maar ook mensen met al ervaring maar hun kennis willen uitbreiden.

Theoretische lessen
De theoretische lessen worden gegeven met powerpoint presentaties aangevuld met filmopnamen en vogelgeluiden. We proberen niet alle zangvogels van Europa te behandelen, maar mikken vooral op de vaak tot vrij geregeld voorkomende soorten met hun zang. In elke les worden een 30-tal soorten behandeld. Na elke courante soort worden de aanverwante minder courante soorten, bondiger besproken waarbij gewezen worden op de verschillen. Er gaat een grote aandacht naar voorkomen, verspreiding en ecologie. De lessen worden opgebouwd rekening houdend met het verloop van de lente en dus de periode dat de soort het actiefst is en weerkeert uit de overwinteringsgebieden. We gaan dus van overwinteraars die al vroeg in het jaar zingen naar de echte zomergasten.
Locatie - De 5 voordrachten gaan door in Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Lubbeek (Binkom). Telkens van 19.30 u. tot 22.30 u. Parkeren kan gemakkelijk ter plaatse.

Praktijk - De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddag-wandelingen in de nabije regio op zaterdagen. Telkens gaan we op stap met de conservator plus een aantal begeleiders met ervaring. We bezoeken daarbij diverse biotooptypen: bossen, akkers, holle wegen, hooilanden, moerassen. Dergelijke rijkdom aan biotopen staan garant voor heel wat vogelsoorten. Elke wandeling duurt ongeveer 3 uur (tot max. 3.30 u.)

Zaterdag 3 maart 2018 - Koebos Pellenberg (gids / conservator Piet Smit) Afspraak om 8.30 u 3212 Pellenberg - Weligerveld 6 -> UZ Pellenberg, kleine parking aan kasteel 'de Maurissens', aangeduid met bordjes 'Lucina'.
Tussen Bierbeek en Lubbeek ligt het Koebos, een prachtig oud eikenbos met mooie rijke voorjaarsflora. Mineraalrijke kwelzones in de vallei zorgen voor opmerkelijke planten. Bovendien kan je hier heerlijk wandelen in het indrukwekkende kasteelpark. Sinds het Koebos de status van natuurgebied verwierf, steeg de soortenrijkdom enorm. Er verschenen hooilanden met een weelde aan soorten

Zaterdag 21 april 2018 - Tafelbos Binkom (gids / conservator Benny L'Homme Afspraak om 8.00 u Parking feestzaal Santro in 3211 Binkom - Tiensesteenweg 61
Het Tafelbos in Binkom is een klein bos op de grens van de gemeentes Lubbeek (zuidelijk deel) en Tielt-Winge (noordelijk deel). Het is een historisch permanent bos en een restkerngebied van een 18de eeuws Hagelands woud aan de bovenloop van de Winge. De prachtige en natuurlijk meanderende Vosselbeek, die stroomopwaarts ontspringt op de grens van Lubbeek en Binkom, kronkelt zich door het bos en mondt er uit in de Wingebeek. Grote delen van het bos worden ingenomen door biologisch zeer waardevol eiken-, haagbeuken- en zuur eikenbos. In de lente wordt een immens en prachtig tapijt van bloeiende Bosanemonen uitgespreid.

Zaterdag 19 mei 2018 - De Spicht Lubbeek (gids / conservator Benny L'Homme Afspraak om 7.30 u Parking gemeentehuis Lubbeek - Gellenberg 16 . Einde omstreeks 10.30 u.
In de vallei van de Molenbeek, in het hartje van Lubbeek en te midden van verschillende kasteeldomeinen, ligt het unieke natuurgebied 'De Spicht'. Dat bestaat uit drie totaal van elkaar verschillende deelgebieden Molenbroek / Stakenborg - Spicht en Goorbroek met broekbos, hooilanden, uitgestrekt rietland en hangveen. Logisch dat je hier kan genieten van een heel gevarieerde en rijke natuur. Tijdens het wandelen tref je hier zelfs nog de restanten van een middeleeuwse motte aan.

Inschrijvingen

40 euro voor leden van Natuurpunt die al het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2018 betaalden.
68 euro voor niet-leden van Natuurpunt die al het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2018 betaalden. Ze worden dan ook lid van Natuurpunt en krijgen 4 x per jaar het Natuurpunt-tijdschrift.
80 euro voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep. Ze worden dan zowel lid van de Vogelwerkgroep als van Natuurpunt en krijgen 4 x beide natuurmagazines.
Een tweede persoon op hetzelfde adres betaalt altijd slechts 40 euro.
Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Alle deelnemers blijven dus lid van onze vogelwerkgroep tot eind 2018.

 

Lezing Achilles Cools: Kauwen in de Spiegel

Dinsdag 6 maart 2018 > 19:30 - 22:00

Locatie:Feestzaal Santro - Tiensesteenweg 65, 3211 Binkom
Info: Gerda Van Hoovels, 016 622 167 of gerda.vanhoovels@gmail.com

lezing van Achilles Cools: Kauwen in de Spiegel

Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend met zijn kauwen. Al jaren brengt hij kunst en kauw tot één geheel.

Hij publiceerde enkele boeken over deze kraaiachtige vogels. Kauwen zijn individuen met verschillende persoonlijkheden, net zoals wij.
De kauw heeft verrassende eigenschappen, die vaak doen denken aan menselijk gedrag, en waarvan we nog veel kunnen leren.
Ook over andere vogels publiceerde hij boeken zoals over de goudvink.

Na deze lezing ga je de vogels in je tuin nooit meer op dezelfde manier bekijken.
Plaats : Zaal Santro, Tiensesteenweg 65, 3211 Binkom(t.o.v. de kerk)

Organisatie : Natuurstudiewerkgroep hagelandse heuvelstreek i.s.m. Natuurpunt Lubbeek en Vogelwerkgroep Oost-Brabant
Deze lezing is mede mogelijk dankzij subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren

 

Bijencursus

Donderdag 8 maart 2018 > 19:30 - 22:00


Bijencursus 2018:
Als we het over bijen hebben, denken de meeste mensen aan de honingbij. Dat er in ons land ook 350 soorten wilde bijen voorkomen, weten velen niet. Ken jij de pluimvoetbij? De slobkousbij? Het onderscheid tussen roodgatjes, geelstipjes en zilveren fluitjes? Leven er zandbijen in de leemstreek?

Dat bijen het moeilijk hebben, kwam de voorbije jaren regelmatig aan bod in de media. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven uit. Hoog tijd om meer te weten te komen over deze boeiende dieren en te kijken hoe we hen kunnen helpen.

Tijdens 4 theorielessen (door Joeri Cortens van Natuurpunt CVN) leer je hoe je de verschillende bijenfamilies en de voornaamste soorten kan herkennen en tijdens de 4 praktijkmomenten gaan we bijen vangen en bekijken.

BIJENCURSUS 2018
Theorielessen : door Joeri Cortens
Plaats : Zaal Santro Tiensesteenweg 65 (t.o.v. de kerk) Binkom
Tijdstip theorielessen: donderdag 8 maart, donderdag 15 maart, woensdag 21 maart en donderdag 29 maart. Alle theorielessen gaan door van 19.30 u - 22.00 u

4 Excursies :
8 april Pellenberg Kliniek + deel van het Koebos
22 april Tielt-Winge
6 mei Stort Pellenberg
3 juni Kerk Molenbeek-Wersbeek

Kostprijs : 40 Euro voor leden, 70 Euro voor niet-leden, die dan automatisch lid worden van Natuurpunt bij inschrijving.
Max. 30 deelnemers
Inschrijvingen via : Gerda Van Hoovels 016 62 21 67 of gerda.vanhoovels@gmail.com
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met
Regionaal Landschap Noord-Hageland en Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
 

Opstelling paddenoverzet

Vrijdag 9 maart 2018 > 9:00 - 12:00

Locatie: Kruising Kareelovenweg/Spicht ter hoogte van ingang natuurgebied De Spicht
Info: Bert Derveaux, 0499086540 of info@natuurpuntlubbeek.be

Naar jaarlijkse traditie organiseert Natuurpunt Lubbeek de paddenoverzet aan natuurgebied de Spicht.
Op 24 februari zetten we normaal gezien de opstelling voor de overzet op. Wanneer de omstandigheden vroeger op het jaar al gunstig zijn voor de trek, wordt de opstelling vervroegd.
In dat geval verschijnt er een bericht op de frontpagina van deze website.
Benodigd materiaal: schop om smalle geulen uit te graven om de afrastering in te plaatsen. Laarzen of stevig schoeisel aangeraden bij recente regenval.
 

Liefde voor Natuur Concert Paul Michiels Deuren open 19u30

Vrijdag 30 maart 2018 > telkens van 20:30 - 22:00

Zie deze link voor meer info en inschrijving
 

Lentewandeling naar 't Oud stort

Zaterdag 9 juni 2018 > 10:00 - 12:30

Locatie: Hoger gelegen parking UZ Pellenberg, Weligerveld 1
Info: Bert Derveaux, 0499086540 of info@natuurpuntlubbeek.be

Tussen de vallei van de Molenbeek en bijhorende natuurgebieden Koebos en Langenbos en de bronbossen rond het hoogste punt van het Hageland, bevindt zich een jong natuurverbindingsgebied bovenop een oude huisvuilstortplaats.

D.m.v. kleinschalig natuurbeheer wordt hier getracht populaties van zeldzame planten -en vlindersoorten in stand te houden of uit te breiden.

Het terrein is nog in volle ontwikkeling en heeft nog geen vast vegetatiebeeld, mede door een onvoorspelbare vochthuishouding.
We onderzoeken de resultaten van het sinds 2014 opgestarte maaibeheer en verkennen de verborgen hoekjes van het terrein.

Het kwetsbare terrein is een trekpleister voor dag- en nachtvlinders gebleken die hier hun gading vinden, zoals het zeldzame boswitje en een jaarlijks toenemende populatie sint-jansvlinders.

In juni staat het terrein in volle bloei, o.a. zeldzaamheden als graslathyrus en hondskruid bloeien in het bonte kleurenpallet van vlinderbloemigen en dat lokt bij gunstige weersomstandigheden vele insecten.

Organisatie Natuurpunt Lubbeek i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
 

Focusactiviteit: Open deur in De Spicht

Zondag 17 juni 2018 > 7:00 - 18:00

Locatie: Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in 3210 Lubbeek
Info: Conservator Benny L'Homme, 0486 020 627 of info@natuurpuntlubbeek.be

Open Deur in natuurgebied 'De Spicht'
Indeling:
07u00 : Begeleide Vroege vogelwandeling
08u30 (tot 12u30) : Ontbijt / lunch met hartige en andere pannenkoeken (om duimen en vingers bij af te likken)
10u00 : Begeleide wandeling
13u30 : Presentatie - 'Memorandum' en 'Topnatuur in De Spicht'
14u00 en 14u30: Begeleide wandelingen
Doorlopend van 08u00 tot 18u00 : Infostanden - gezellig genieten in praatcafé met muzikale omkadering

Plaats
Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in 3210 Lubbeek
Deelname NP-leden = gratis, Niet leden = 5 euro (gratis als je ter plaatse lid wordt en voor ganse gezin)
Contact en info => info@natuurpuntlubbeek.be - 0486/020627 - www.natuurpuntlubbeek.be

Inschrijvingen:
08u30 (tot12u30) : Ontbijt / Lunch, inschrijvingen niet meer mogelijk - wel heerlijke Hagelandse cake

- Gewenst voor Vroege Vogel- en andere wandelingen Inschrijving via Online inschrijvingsmodule of 0486/020627

Op zondag 17 juni nodigen we alle natuurliefhebbers uit op excursie in natuurgebied De Spicht.
In het valleigebied van de Molenbeek werd de afgelopen jaren heel wat bijkomend natuurgebied aangekocht en werd stevig gewerkt in het kader van het Europees herstelprogramma Life Hageland. Tijd voor een uitgebreid bezoek in het eerste jaar na deze herinrichtingswerken.

Ten velde nemen we het gebied onder de loep en plaatsen we de huidige situatie in een historisch kader. Van begin tot midden vorige eeuw legde notaris Pierre Halflants in het gebied een unieke en zeer uitgebreide verzameling van insecten, herbaria en teksten aan, die een fraai beeld schepten van een toen nog intact valleisysteem, met een grote verscheidenheid en afwisseling van biotopen. Blauwgrasland, dottergrasland, kalkmoeras en heischraal grasland wisselden elkaar af, met elk hun eigen soorten waaronder een rijk orchideeënaanbod.

Tegenwoordig vinden we in de vallei een afwisseling van grondwatergebonden biotopen; meer robuuste valleinatuur zoals een uitgestrekt rietveld, elzenbroekbos en natte ruigten maar ook fraaie stukken laagveen, dottergraslanden en lokaal herstelpotenties voor kalkmoerasvegetaties.

We verkennen de bossen, bloemenrijke hooilanden en de nabije omgeving van De Spicht. Onderweg maken we een klein ommetje door het Goorbroek, een kleiner maar landschappelijk bijzonder fraai graslandcomplex op een helling.
Laarzen of waterdichte stapschoenen zijn aangeraden.
 

Het Grote Vlinderweekend

Zaterdag 28 juli 2018 > 10:00 - 12:30

Locatie: Hoger gelegen parking UZ Pellenberg, Weligerveld 1
Info: Bert Derveaux, 0499086540 of info@natuurpuntlubbeek.be

Ter gelegenheid van het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt, trekken we naar 't Oud stort in Pellenberg, een oude huisvuilstortplaats afgedekt met folie en grondlagen.
Het betredingsgevoelige terrein heeft een belangrijke functie in de omgeving als natuurverbindingsgebied tussen de lokale bronbossen, holle wegen, het Park van Pellenberg en het Koebos.

Vanwege de interessante ligging in het landschap, het thermofiele karakter van het terrein en de rijkdom aan bloemenrijke vegetaties is het een aantrekkingspleister voor dag -en nachtvlinders.
We determineren dagvlinders en nachtvlinders en bekijken hun noden en levenswijze. Elke soort heeft een afwijkende ecologie en gedrag.